Author Topic: The training in Hell........................  (Read 1094 times)

Offline balrambhosle

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 122
  • Gender: Male
The training in Hell........................
« on: January 03, 2012, 10:48:42 PM »
The training in Hell........................
चौथ्या वर्षाचा शेवट म्हनजे training
आनि त्याचाच अर्थ म्हनजे after degree no gaining............
चार वर्षात केलेलि मजा
आता तिच बनली सर्वात मोठी सजा..............
training चा एकच मुद्दा होता तो main
तो म्हनजे रत्र न दिवस डोक्यात pain..........
आम्हि व्यसनाच्या पाठिमगे इतके झालो crazy
आणि त्यानच बनवल आम्हाला हद्दि पेक्षा जास्त lazy............
मग काय training cancel म्हणुन आले letter
पण तरीही आम्हि ठरवल जे झाल तेच better...........
नन्तर आम्हि विचार केला फ़ुगवुन आमची chest
चला करुया आपन सरान्ना एक request..............
सर एक तरी द्याहो आम्हाला chance
कसल काय त्यान्ना पहायचा होता फ़क्त आमचा dance............
आता काय कराव काहीच कळेना
आणि एक क्षण पण जिवाला चैन मिळेना........
आता आम्हाला माफ़ि मागायचि पण वाटायलीया लाज
त्याचाच होता अम्हाला आमच्यावर नाज
अन आता फ़क्त उरलीया training ची खाज............
जितका training मध्ये आम्हि केला होता enjoy
आता तोच बनलाय आमच्या जिवनातला killjoy.........
आता सहन पण होत नाहि ही उन्हाळ्याची चरचर
आणि training मधली ही असली मरमर.......
कधी मिळेल तो सम्पाचा़ निरोप
आणि घेता येयील सुखाची झोप......
अहो सोडाहो अता तरी आनखी किती नाचाव
आणि अजुन किती दिवस ते बोर पुस्तक वाचाव......
आता आठवतेय ति २४ न. ची room
जिथे रोज उड्त होती गप्पान्ची dhoom....
No lectures, no study and no assignments
Only enjoy with our batchments.....
exams असो किती पण वाइट and tight
अमची फ़क्त one night fight
And results become always right.....
exams खतम साला लफ़डा खतम
आणि रोज enjoy सुरु with special दारु......
ती मानसे होती आपली आणि college पण होत आपल
जिथे आमच्या आळसाला त्यान्नी प्रेमान जपल......
आता फ़क्त वेळ आलीया वर्ष जायची वाया
आणि कोनाचीच उरली नाही आमच्यावर छ्त्र छाया....
म्हनुनच म्हनतोय नकोरे बाबा ती training
जिथे असते फ़क्त after degree no gaining.....
आता पर्य़न्त college life झाली well
पण शेवट training च बनली आमच्यासाठी hell.......

कवी: बळीराम भोसले

Marathi Kavita : मराठी कविता