Author Topic: virah kavita  (Read 801 times)

Offline mahipat

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
virah kavita
« on: December 11, 2014, 05:59:02 PM »
  मी का स्मराव पहिल्या प्रेमला
ज्याचा तिने क्षणात अंत केला
आस लावुन मनाला
 मज सोडले एकट्यला

राहिल का ति सुखी माझ्याविना
विसरेल का माझ्या आठवनिंणा
की फ़क्त विचार करतोय मी
आणि सुखी आहे ती
जर असेल तसे तर देवा

साथ दे तिला क्षणाक्षणला,
कारण मी नसेल सोबतीला.
                -महिपत ठोंबरे
               9763636268

Marathi Kavita : मराठी कविता