Author Topic: लाख मोलाचे  (Read 2749 times)

Offline ♥ shashi B Kavita ♥

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
लाख मोलाचे
« on: February 03, 2013, 07:22:35 PM »

जो सरळ  चालतो                          तो पुढे जातो .         
जो वाकडा चालतो                           तो मागे राहतो .                           
जो सहन करतो                             तो सुखी राहतो.             
जो मान मागतो                             तो सन्मानापासून लांब राहतो .
जो रागावतो                                  तो भोगतो ,
जो मनाला मारतो                           तो दुसऱ्यांना पण तारतो .   
जो मौन पाळतो                              तो आनंदाने झोपतो
जो अडचणीला समोर जातो                 त्यांना देव तारतो
जो शांत राहतो                               तो समाधानी असतो
जो इमंदारीने                                 तो शांतपणे झोपतो,
जो बोईमनीने  जगतो                       तो इतरांची पण झोप उडवितो .
जो इतरांना फसवतो                         तो स्वत:ही जाळ्यात अडकतो .
तो परमेश्वराचा गुन्हेगार ठरतो .           तो महापापांचा भागीदारी ठरतो
जो गरीब असहाय्यांना त्रास देतो            तो कुटुंबासाठी डोकेदुखी ठरतो .
जो दुसऱ्यांचा विश्वासघात करतो           तो सुखी राहतो .
जो व्यसनंचा आहारी जातो                  त्याच्यावर देव प्रसन्न होतो.
जो आई-वडिलांचा आदर करतो            तो प्रगती करतो .
जो आई-वडिलांचा प्रसन्ना ठेवतो           तो दु:खाच्या खोल खाईत पडतो .
« Last Edit: February 03, 2013, 07:54:36 PM by shashi1969bele »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Madhura Kulkarni

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 578
  • आवडते कविता, कवितेचा प्रत्येक शब्द, मला गद्यात जगणे, आहे आता निषिद्ध
Re: लाख मोलाचे
« Reply #1 on: February 03, 2013, 08:04:34 PM »
"जो आई-वडिलांचा प्रसन्ना ठेवतो           तो दु:खाच्या खोल खाईत पडतो ." ?????? ये कुछ जमा नही.
बाकी छान!

Offline ♥ shashi B Kavita ♥

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
Re: लाख मोलाचे
« Reply #2 on: February 03, 2013, 08:22:03 PM »
"जो आई-वडिलांचा प्रसन्ना ठेवतो           तो दु:खाच्या खोल खाईत पडतो ." ?????? ये कुछ जमा नही.
बाकी छान!
क्षमा असावी  कवितेच्या ओळी वर खाली झाल्या परत वाचून मत द्यावे   ;) :) :) ;)