Author Topic: संत वाणी.......  (Read 1377 times)

Offline rahul.r.patil

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
संत वाणी.......
« on: July 30, 2013, 02:48:12 PM »
मराठी आपुली माय माऊली।
भाषेची साऱ्या खरी सावली,
'शिवबा','टिळक','फुले', राऊळी,
ज्ञानाचि अंगी ज्योति तावली....||

'तुका'ची वाणी 'जना'ची जुबानी।
धर्म मानवाची एकच कहानी ,
'मुक्ताई'ची रुपंकं देखणी,
राग निनादे मधुर लोचनि.....||

'ज्ञानेश्वर माऊली' ह्रदयि साठवे।
पसायदान हे नित्य आठवे,
'संत एकनाथ' आसू दाटवे,
लिहीता दया जगाला पाठवे....||

'कुसुमाग्रज' बालमनी सावरे।
बालगोपाल होता सगे बावरे,
बालपण देईल मग देव रे,
मूंगीचे होता तब साखरेवर थवे....||

                             - राहुल रा.पाटिल.
                           दि. २९ जून २०१३

Marathi Kavita : मराठी कविता