Author Topic: मुजरा मनाचा शिवाजी राजाला  (Read 3213 times)

Offline kumudini

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 118
                    मुजरा  मनाचा  शिवाजी  राजाला


कृपा  आई  भवानीची  झाली

जिजा  पुत्ररत्न  प्रसवली

जन्मला  शिवाजी  राजा  शिवाजी  राजा

ऐकुनी  रामकृष्ण  लीला

 बाळ  दिसामास  वाढला

जिजाईने  असा  घडविला


शिवाजीराजा       शिवाजीराजा


दुष्टाना  निर्दालाया

सुष्टाना  रक्षायला

सिद्ध  जगी  तोच  जाहला   शिवाजीराजा

वधियेला  अफझलखान

 भगवीला  शाहिस्तेखान

जेरीस  आणी  मुगल  शाहीला      शिवाजीराजा

जमविला  एकेक  मावळा

घेऊनी  खड्ग  ढालीला

भयभीत  करी   निजामशाहीला         शिवाजीराजा

गो ब्राह्मण  प्रतिपालक

सर्व  धर्म  समावेशक

रामराज्य   आणि  भूतला   शिवाजीराजा

करितो  मुजरा  धन्य  त्या 

शिवाजी  राजाला  शिवाजी  राजाला

                                                                     कुमुदिनी   काळीकर