Author Topic: देवाजीचे दान  (Read 3210 times)

Offline kumudini

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 118
देवाजीचे दान
« on: October 19, 2013, 04:23:46 PM »
             देवाजीचे   दान

आयुष्याचे  आंगण
ईश्वराने  दिले  आंदण
समाधानाच्या  वेलीवर
हास्याची  फुल  फुलवून
बनवू  त्याच  नंदनवन  आपण
निसर्गाचे  रंग  घेऊन
फुलांचा  गंध  श्वासात  भरून
रंगीत  गंधित  करूया
आपल  जीवन  आपण
देवजीचे  हे  ऋण
आनंदाने  घेऊन
त्याच्या  पायी   कृतार्थ  होऊ  या  आपण
                                               
                                     कुमुदिनी  काळीकर

Marathi Kavita : मराठी कविता