Author Topic: पैसा प्रत्येकाला हवा असतो  (Read 2294 times)

Offline कवि । डी.....

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 165
  • Gender: Male
  • कवितेसाठी जन्म आपुला
पैसा  प्रत्येकाला  हवा असतो
पैसा म्हणजे  नाही सर्व काही
----------------तरीपण
पैसा  प्रत्येकाला हवा  असतो

पैस्याला  पैसा  जोडून
तु  का ठेविशी  उशाला

आलास   रिकामा
जाशील  रिकामा

-------------तरीतरीपण
पैसा प्रत्येकाला  हवा असतो
            ।।कवि-डी।।