Author Topic: खोटा झाला मानुस..  (Read 3920 times)

Offline SONALI PATIL

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
खोटा झाला मानुस..
« on: April 02, 2014, 08:25:39 AM »
      :'( :)       खोटा झाला मानुस...
विट आला प़ंपंचाचा ।
सगळी सोडली नाती  ।।
ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
उरली कोरडी नाती ।
       कोन कुनाचा नसतो ।
       जो तो पैशाचा चैनीचा असतो ।।
       पैश्या मध्ये तोलू पाहतो ।
       तो माणुस खरा नसतो ।।
खोटे खोटे हसतो क्षणो-क्षणी ।
मनी नसतो प़ेमाचा ओलावा ।।
कधी तुला पाडून मी ।
पाहील हा देखावा ।।
          ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
          दुनिया झाली देखावा ।।
श्रिंमंताना भिक घालतो ।
गरीबानां लाथ रे ।।
पाकीट टेबला खाली ।
त्याची होते सोने-चांदी रे ।।
          सत्याचा नाही कैवारी ।
          नाही राहीली दिलगीरी ।।
          खोटा झाला माणुस ।
          खोटी झाली दुनीया रे ।।
स्वार्था साठी सर्व नवस ।
स्वार्था साठी दान -धर्म रे।।
निस्वार्थीपने कधी जगनार माणसा तु रे।।

 :) :'( ::)

Marathi Kavita : मराठी कविता


navaj

  • Guest
Re: खोटा झाला मानुस..
« Reply #1 on: April 02, 2014, 12:49:48 PM »
      :'( :)       खोटा झाला मानुस...
विट आला प़ंपंचाचा ।
सगळी सोडली नाती  ।।
ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
उरली कोरडी नाती ।
       कोन कुनाचा नसतो ।
       जो तो पैशाचा चैनीचा असतो ।।
       पैश्या मध्ये तोलू पाहतो ।
       तो माणुस खरा नसतो ।।
खोटे खोटे हसतो क्षणो-क्षणी ।
मनी नसतो प़ेमाचा ओलावा ।।
कधी तुला पाडून मी ।
पाहील हा देखावा ।।
          ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
          दुनिया झाली देखावा ।।
श्रिंमंताना भिक घालतो ।
गरीबानां लाथ रे ।।
पाकीट टेबला खाली ।
त्याची होते सोने-चांदी रे ।।
          सत्याचा नाही कैवारी ।
          नाही राहीली दिलगीरी ।।
          खोटा झाला माणुस ।
          खोटी झाली दुनीया रे ।।
स्वार्था साठी सर्व नवस ।
स्वार्था साठी दान -धर्म रे।।
निस्वार्थीपने कधी जगनार माणसा तु रे।।

 :) :'( ::)

navaj

  • Guest
Re: खोटा झाला मानुस..
« Reply #2 on: April 02, 2014, 12:51:08 PM »
      :'( :)       खोटा झाला मानुस...
विट आला प़ंपंचाचा ।
सगळी सोडली नाती  ।।
ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
उरली कोरडी नाती ।
       कोन कुनाचा नसतो ।
       जो तो पैशाचा चैनीचा असतो ।।
       पैश्या मध्ये तोलू पाहतो ।
       तो माणुस खरा नसतो ।।
खोटे खोटे हसतो क्षणो-क्षणी ।
मनी नसतो प़ेमाचा ओलावा ।।
कधी तुला पाडून मी ।
पाहील हा देखावा ।।
          ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
          दुनिया झाली देखावा ।।
श्रिंमंताना भिक घालतो ।
गरीबानां लाथ रे ।।
पाकीट टेबला खाली ।
त्याची होते सोने-चांदी रे ।।
          सत्याचा नाही कैवारी ।
          नाही राहीली दिलगीरी ।।
          खोटा झाला माणुस ।
          खोटी झाली दुनीया रे ।।
स्वार्था साठी सर्व नवस ।
स्वार्था साठी दान -धर्म रे।।
निस्वार्थीपने कधी जगनार माणसा तु रे।।

 :) :'( ::)

प्रतिक कोळगे

  • Guest
Re: खोटा झाला मानुस..
« Reply #3 on: August 13, 2014, 04:07:20 PM »
लयभारी