Author Topic: रे तुझ्या वाचून येथले...  (Read 1300 times)

Offline श्री. प्रकाश साळवी

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 229
  • Gender: Male
  • कवी प्रकाश साळवी
काय तू समजतोस स्वतःला मीच सर्व काही
रे तुझ्या वाचून येथले काहीच अडणार नाही !

जी तुझ्या सवे राहिली "सावली" बनोनी
रे तुझ्या वाचून ती एकटी पडणार नाही

जमवतोस तू माया इथली पैका अडका
रे तुझ्या वाचून ते सारे काय सडणार नाही ?

जे केलेस कष्ट दिन-रात राब राबोनी
रे तुझ्या वाचून वारस तुझे भांडणार नाही?

जमविलेस  तू येथे सगे सोयरे मित्र जीवाचे
रे तुझ्या वाचून ते तुझा ठाव-ठिकाणा पुसणार नाही?

तू कोण कुणाचा शोध हा तू घेशील का?
रे तुझ्या वाचून  कोणी "तू कोण?"  ते सांगणार नाही.

श्री. प्रकाश साळवी दि. ०३ मे २०१४.