Author Topic: पाऊल खुना ...  (Read 2263 times)

Offline SONALI PATIL

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
पाऊल खुना ...
« on: June 20, 2014, 03:24:58 PM »
एक पाऊल टाक पुढे,
घालुन स्वप्नांचे पैजंन ।
एक पाऊल टाक पुढे,
निर्बलांची वाट बनुन..
झुगारून दे बंधनाच्या बेड्या,
तोड तु पिजं-याच्या सळया ।
बनव नवी वाट तुझी
एक पाऊल टाकुन पुढे ,
पहा तु उद्याचे स्वप्न रगूंन ।
मना मध्ये पेटू दे आशेचा दिवा ..
एक पाऊल टाकुन तु,
उमटव तुझ्या पाऊल खुना ...
वाटेवरी जाताना होतील जरी यातना,
दगड काटे वेचुन सारे
पदर भर तुझा रिकामा ।
एक पाऊल टाकुन तु,
लख्ख प्रकाश पाडावा ।
तुझ्या प्रेरणेने प्रज्वलीत होतील,
असंख्य वाती नव्या ।
हाता मध्ये हात घेऊन,
बनव तु मोठी श्रृंखला ...
पावला वरती पाऊले पडुन
बनव ऊंच मोठा मनोरा...
अकुंर बनुन उगवू दे
झाड स्वप्नांचे बनु दे ।
एक पाऊल टाकुन पुढे ,
उमटु दे तुझ्या पाऊल खुना...
« Last Edit: June 20, 2014, 03:27:13 PM by SONALI PATIL »

Marathi Kavita : मराठी कविता


maruti pawar

  • Guest
Re: पाऊल खुना ...
« Reply #1 on: July 04, 2014, 09:43:21 PM »
 खुप छान आहे तुमची कविता मला खुप आवडली.