Author Topic: अनोळखी नाते  (Read 2375 times)

Offline sanjay limbaji bansode

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 260
अनोळखी नाते
« on: November 27, 2014, 08:44:05 AM »
जसा पाण्यात खेळणारा मासा
अचानक पडे  जाळ्यात !
तसे अनोळखी नाते
नकळत पड़े गळ्यात ! !

शब्दा शब्दाने वाढती शब्द
जुळून एका ठिकाणी थांबती स्तब्ध
अटके आपोआप जीव त्याच्या तावड्यात !
तसे अनोळखी नाते
नकळत पड़े गळ्यात ! !

अनोळखी नात्या सोबत
नका जुळवू नात
ना पेटनार कधीच
 त्याच्या दिव्याची वात
अंधारच राहील
तुमच्या ह्रुदयाच्या आत
जसा आंधळा पड़े
चालता चालता खड्यात !
तसे अनोळखी नाते
नकळत पड़े गळ्यात ! !

संजय बनसोडे

Marathi Kavita : मराठी कविता