Author Topic: थोडा पाऊस  (Read 1151 times)

Offline madhura

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 271
  • Gender: Female
  • I am Simple
थोडा पाऊस
« on: December 13, 2014, 11:15:06 AM »
थोडा पाऊस पडतो तेव्हा अंगण सारे भिजते
 वरती वरती ओली माती आत कोरडी असते
 शुभ्र पांढरे मोती लेवून धरती क्षणभर सजते
 मान झुकवल्या झाडांना पण काही चिंता नसते
 
 गंध उसळतो खरपूस गारठलेल्या वार्‍यावरती
 लटपटणारे थेंब पहूडती निवांत पानांवरती
 पंख फ़डकवत झाडावरती पक्षी अनेक जमती
 जागोजागी भिजलेल्यांच्या दिसती सार्‍या गमती
 
 फ़ांद्यांवरती हुंदडणारी खार उतरते खाली
 वारूळातूनी सरकत येते हळूच माती ओली
 रानफ़ुलांच्या गालावरची वितळून जाते लाली
 जमते फ़लटण सारी ज्यांची घरटी ओली झाली
 
 कुठेतरी एखादे डबके दिसते गजबजलेले
 सभोवताली अंघोळीला किटक बरबटलेले
 चेंडू ढकलत शेणकिड्यांचे सैन्य असे थकलेले
 दगडावरती भक्ष्य शोधण्या बगळेही बसलेले
 
 पागोळ्यांची टपटप चालू जुनाट कौलांमधूनी
 चिमण्या धावत येती तेथे निर्मळ पाणी बघूनी
 मस्त रंगतो डाव झेलण्या पडणार्‍या थेंबांना
 काही लपती अंग झटकण्या खिडक्यांमध्ये बसूनी
 
 काही वेळानंतर वर्दळ वाटेवरती दिसते
 धरती अपुले अंग सावळे पुन्हा उन्हाने पुसते
 आकाशातील धुंद ढगांची चादरही विस्कटते
 फ़िरून गेले ढग पुन्हा कि ओल उन्हाने सरते..
 
 -- संतोष वाटपाडे (नाशिक)

Marathi Kavita : मराठी कविता