Author Topic: महाराष्ट्र माझा  (Read 633 times)

Offline kumudini

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 118
महाराष्ट्र माझा
« on: May 13, 2015, 08:42:37 AM »
                                                                             महाराष्ट्र  माझा

                                                             गड  सह्याद्री  हा  महाराष्ट्राची  शान  असे
                                                           महाराष्ट्र  हा  सह्यगिरीचा  अभिमान  असे
                                                           गड  किल्ल्यांनी  जल  दुर्गानी  हा  मंडित  असे
                                                           असा  महाराष्ट्र  माझा  मज  प्रणाहुनही  प्रिय  असे
                                                           पराक्रमाचे  शौर्याचे  याला  वरदान  असे
                                                           शिवाजी  नी  बाजीराव  पेशव्याच्या  पराक्रमाला  तोड नसे
                                                           संत  महात्मे  या  देशाचे  ऐश्वर्य  असे
                                                           ज्ञाना  चोखा  रामदास   त्याचे  साक्षी  रूप  असे
                                                           जीजा  अहिल्या  लक्ष्मीची  हीच  मातृभूमी  असे
                                                           शौर्या  त्यांच्या  वर्णायला  शब्द  अपुरेच  असे
                                                           मुक्ताबाई  आणि  जनाई  विट्ठल  भक्तीची  मूर्ती  असे
                                                           स्त्री  शक्तीचा  साक्षात्कारच  दृष्टीला  पडत असे

                                                           गोदा  कृष्णा  अंकावती  स्वानंदे  विहरतसे
                                                           विनम्र  होऊन  सागर  त्याच्या  चरणा  वन्तीत असे
                                                           असा  महारष्ट्र  अन  सह्याद्री  जगी  नवल  असे
                                                           हाच  महाराष्ट्र  माझा  मज  प्राणाहून  प्रिय  असे
                                                                                                                                                                                  कुमुदिनी  काळीकर

Marathi Kavita : मराठी कविता