Author Topic: मास्तर मास्तर तेवढं ...  (Read 1138 times)

Offline gopal kabnurkar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
मास्तर मास्तर तेवढं ...
« on: July 14, 2015, 10:34:20 AM »
मास्तर मास्तर तेवढं  ...

  दरवर्षीच्या बोज्यानं
  मुलं सुकून गेली
  कोवळ्या कोवळ्या पाठीची
  वाकून कमान झाली
   कसं म्हणायचं त्यांना
   हसत खेळत जागा ,
   मास्तर मास्तर तेवढं
   ओझ्या दफ्तराच बघा ...||1||
 
           आमच्या वेळी  फक्त
           पाटी  पेनशील असायची
            कसली वह्या पुस्तकं 
            द्फ्तरच नसायची
            सध्या करियर मिरीटच
             सगळीकड  त्रागा ,
             मास्तर मास्तर तेवढं       
             ओझ्या दफ्तराच बघा .||.2| |

               
    पोराला  किती 
    शिकवायचं  कुठं           
    शहाणपणा पेक्षा तुमचं
    दफ्तरच मोठं 
     जमल तर  ..
     शिक्षण हक्कानुसार वागा  ,
      मास्तर मास्तर तेवढं
      ओझ्या दफ्तराच बघा .  . .||3||.

                  फुलवेड्या जीवाचें
                  आज लटपटनारे  पाय
                  घामाळलेल शरीर सोडा
                  दमलेल्या मनाचं काय
                  शाळेतल्या पुस्तकांना
                  द्या शाळेतच जागा  ,
                  मास्तर मास्तर तेवढं
                  ओझ्या दफ्तराच बघा .  . ||4||

                 
                श्री. गोपाल य. कबनुरकर
  गुलाबराव पाटील बीएड कॉलेज ,मिरज.
            मो . 9404409498 
               
       
             
 

Marathi Kavita : मराठी कविता