Author Topic: घे उड्डाण  (Read 1714 times)

Offline sachinikam

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 162
  • Gender: Male
घे उड्डाण
« on: August 19, 2015, 12:50:09 PM »
घे उड्डाण

घे उड्डाण, घे घे उड्डाण
थांबू नको आता, भिऊ नको आता
नको मागे वळू, शोध नव्या वाटा
जोखमीचे काम आहे, गड्या तू जाण
           … घे उड्डाण

हवे जे आहे तुला, आहे तुझ्याचपाशी
कशाला दोष पाहशी, कुंडली नि राशी
नको करू खंत, होशील तू जयवंत
झेलायाला आव्हाने, एकवटून बळ अनंत
भिड बिनधास्त, नि उडव दाणादाण
           … घे उड्डाण

नाही जमणार बसून आता
झोपायचे तर मुळीच नाही
ठेव ध्यास ध्येयाचा, चौफेर अभ्यास विषयांचा
कर सामना नेटाने, आडवे आले जरी तुफान
           … घे उड्डाण

सोड अंधाराची भीती, पेटव नव्या वाती
घेउनि मशाल हाती, उजळूदे घन्या राती
जोशमध्ये होशचे असुदे जरा भान
           … घे उड्डाण

पंखांमध्ये आता भरूदे आता, शतपटीने बळ
मेहनत कर, प्रयत्न कर, मिळेल इच्छित फळ
सापडे हिरा खणता कोळशाची खाण
           … घे उड्डाण

घे उड्डाण, घे घे उड्डाण
उंचवायची आहे आता, तुला आमची मान
असुदे एकच ध्यान, फडकवायचेय विजयी निशान
           … घे उड्डाण

कवितासंग्रह : मुग्धमन
कवी : सचिन निकम
पुणे
९८९००१६८२५
sachinikam@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline sachinikam

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 162
  • Gender: Male
Re: घे उड्डाण
« Reply #1 on: October 29, 2015, 02:40:55 PM »
घे उड्डाण, घे घे उड्डाण
थांबू नको आता, भिऊ नको आता
नको मागे वळू, शोध नव्या वाटा
जोखमीचे काम आहे, गड्या तू जाण
           … घे उड्डाण