Author Topic: प्रयत्न  (Read 5890 times)

Offline marathi

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 212
प्रयत्न
« on: February 15, 2009, 07:19:42 PM »
हार झाली आहे तुझी म्हणून तू रडू नकोस
प्रयत्न करायचे मात्र तू कधी सोडू नकोस
पडून पडूनच मूल शिकत उभे रहायला
चुकुन चुकुंनच शिकायचे आसते जीवन जगायला
कोणी किती ही हिणवले तरी ध्येय तू सोडू नकोस
हार झाली आहे तुझी म्हणून तू रडू नकोस
पडायचे प्रसंग तर येणारच चालताना
किटक ठोकरी लागणार मार्ग नवा शोधताना
कोणी किती ही फसवले तरी तू काही थांबू नकोस
हार झाली आहे तुझी म्हणून तू रडू नकोस
चुकणार तर आहे स च नवीन मार्ग शोधताना
ध्यानात ठेव प्रत्येक खूण मात्र तू चुकताना
विचार कर पुन्हा पुन्हा मार्ग तू चालताना
अडकलास जरी कोठे तरी शांत तू बसू नकोस
हार झाली आहे तुझी म्हणून तू रडू नकोस
=======================================
सुगंध

Marathi Kavita : मराठी कविता