Author Topic: आश्वस्त खूण  (Read 1134 times)

Offline sulabhasabnis@gmail.com

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 101
  • Gender: Female
आश्वस्त खूण
« on: February 15, 2012, 12:31:37 AM »
 आश्वस्त खूण
मावळतीचा हा संधिप्रकाश
 गलबलवून टाकतो
खूप वर्षानंतर नदीकिनारी
 बाभळीखाली भेटावा बालमित्र;
नि त्याच्या डोळ्यात ओथंबून यावं
काळाच्या ओघात हरवलेलं बालपण---
उघडावी मूठ सापडावे शिंपले
काठाशी वाळून खरवडलेले शेवाळपोपडे
तरीही तुझ्या नितळ स्पर्शातून
 झुळझुळती प्रवाहाचे बुडबुडे --
सूर्य बुडत  असतो यातनांचे डोह घेऊन ;
काहुरलेल सैरभैर मन
 हळूहळू होतं चांदणप्रकाशाच्या आधीन--
-प्रिय, अतिप्रिय, परमप्रिय
 मला शब्दात सांगता न येणारं
तुला त्या पलीकडचही समजणारं---
तुलाही पटतय ना,
बाभळीच्या अंगोपांगी काट्यांतून
फुललीय निरामय गंधाची फुलं
चल, आता निघायला हवं,
वाटा वेगळ्या असल्या तरी
आश्वस्त आधाराची ही
डोंगर सहज पार करून नेईल
सभोवती काळोख पसरला तरी ----                                                                     
                                    अस्मिता गुरव                                                                             
                                      ( मौज - दिवाळी २०११ )                   
            -------------                     
« Last Edit: February 15, 2012, 12:37:48 AM by sulabhasabnis@gmail.com »

Marathi Kavita : मराठी कविता