Author Topic: अहींसेचा भडका  (Read 1013 times)

Offline joshi.vighnesh

  • Newbie
  • *
  • Posts: 34
अहींसेचा भडका
« on: July 23, 2012, 03:52:32 PM »
मारल मला कुनी तरी
वळुन नाही रे मारणार
पेटतोय देश सारा
दुरुनच मी पाहनार
दील वचण बापु तुला
मी अहींसेनच चालणार

धरणी माझी माय मराठी
बिज जणनि ही काळि आई
शेतकरि तो कष्ट करी
कर्ज करी तो जाळुन घेई

सत्तेनच सत्ता मांडली
माणुसकीची होळी केली
जातीयतेची जळती लाकड
एकात्मतेची राख रांगोळि

उडाला भडका उडाला
पेटला वणवा पेटला
शहरे पेटली गाव पेटला
आया-बहीणी विधवा झाल्या

सांग बापु कसा मी अहींसेन चालनार
पेटनारा देश माझा कसा मी रे पाहनार

विघ्नेश जोशी..

Marathi Kavita : मराठी कविता