Author Topic: तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेन  (Read 2846 times)

Offline gaurig

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 1,159
 • Gender: Female
 • हसते हसते कट जाये रस्ते, जिन्दगी यूही चलती रहे....

लागते अनाम ओढ श्वासाना
येत असे उगाच ओठाना
होई का असे तुलाच स्मरताना.....
( तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )

एकांती वाजतात पैजणे
भासांची हालतात कंकणे
कासावीस आसपास बघताना.....
तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )

मी असा जरी निजेस पारखा
रात्रीला टाळतोच सारखा
स्वप्न जागती उगाच निजताना.....
( तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )

आज काल माझाही नसतो मी
सर्वातुन एकटाच असतो मी
एकटेच दूर दूर फ़िरताना.....
( तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Mayoor

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 137
 • Gender: Male
लागते अनाम ओढ श्वासांना
येतसे उगाच कंप ओठांना
होई का असे तुलच स्मरताना ?
( तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )

हसायचिस तुझया वस्तरासरखीच फिकी फिकी
मझा रंग होऊन जायचा उगाच गहरा !
शहण्यासारखेच चालले होते तुझे सारे
वेद्यासारखे बोलू जायचा मझा चेहरा !!

एकंती वाजतात पैंजणे
भासांची हालतात कंकणे
कासविस आसपास बघताना......
( तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )

सनवांदानचे लावत लावत हजार अर्थ
घातला होता मझयपाशी मीच वाद!
'नको' म्हणून गेलिस ती ही किती अलगद
जशी काही कवितेला जावी दाद!!...

मी असा जरी नीजेस पारखा
रात्रीला टळतोच सारखा !
स्वप्नं जागती उगाच नीजातना...
( तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )

सहजतेच्या धूसर, तलम पडद्यामागे
जपले नाही नाते इतके जपलेस मौन!
शब्द्च नव्हे ; मौनही असते हजार अर्थी!
आयुष्याच्या वेड्या वेळी कळणार कुठून ?

आजकाल मझाही  नसतो मी
सर्वांतून एकटाच असतो मी !
एकटेच दूर दूर फिरताना...
( तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना तनन धुम तेरेना तेरेना )


One of my favourite songs...

Offline santoshi.world

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 1,372
 • Gender: Female
 • मन माझे तुफान वारा, अश्रू माझे पाऊसधारा...
  • My Blog - Kavita, charolya, paintings, rangolies etc.
hya oli chhan ahet
मी असा जरी निजेस पारखा
रात्रीला टाळतोच सारखा
स्वप्न जागती उगाच निजताना.....

आज काल माझाही नसतो मी
सर्वातुन एकटाच असतो मी
एकटेच दूर दूर फ़िरताना.....