Author Topic: दोघे...नकळते...  (Read 5709 times)

Offline marathi

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 212
दोघे...नकळते...
« on: January 24, 2009, 12:16:49 PM »
...ती म्हटली - ?ते आलेच ओघाओघाने...?
मी म्हटले - "तू कधी येणार ?-
- ओघाओघाने जाऊ दे
निदान एखादी बारीकशी धार ?"

...ती म्हटली - ?तुला काय ? आता खुश्शाल
झोपशील...?
मी म्हटले - " आमेन ! -
- अजून बरीच रात्र आहे शिलकीत...
मेणासारखा चटके खात
मेणबत्तीभोवतीच जमेन !!"

...ती म्हटली - ?कळतच नाही काय बोलतोस...
मी जातेच कशी !?
मी म्हटले - "ते आलेच ओघाओघाने...
आता रात्रीच्या मिठीत मी
आणि माझ्या मिठीत उशी !!".......

-----------------------------------------------संदीप

Marathi Kavita : मराठी कविता