Author Topic: दिवस असे की कोणी माझा नाही  (Read 4701 times)

Offline marathi

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 212
दिवस असे की कोणी माझा नाही
अन मी कोणाचा नाही

आकाशाच्या छत्रीखाली भिजतो
आयुष्यावर हसणे थुंकून देतो
या हसण्याचे कारण उमगत नाही
या हसणे म्हणवत नाही

प्रश्नांचे हे एकसंधसे तुकडे
त्यावर नाचे मनीचे अबलख घोडे
या घोड्याला लगाम शोधत आहे
परि मजला गवसत नाही

मी तुसडा की मी भगवा वैरागी
मद्यपी वा मी गांजेवाला जोगी
अस्तित्वाला हजार नावे देतो
परि नाव ठेववत नाही

मम म्हणतांना आता हसतो थोडे
मिटून घेतो वस्तुस्थितीचे डोळे
त्या जगण्याला स्वप्नांचाही आता
मेघ पालवत नाही