Author Topic: कारण आयुष्याच्या धाग्याला त्या मोत्यांनीच जपलं आहे !!!  (Read 1369 times)

Offline Amey Sawant

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 109
  • Gender: Male
आठवणींना जीवापलीकडे जपलंय...

त्यांना मोत्यांसारखा, आयुष्याच्या धाग्यात विणलंय !!!

 

एक तरी चकाकला, की बाकीचे पण आकर्षीत करतात...

या माझ्या अश्रूंना योग्य ते कारण देऊन जातात !!!

 

ती मोत्यांची माळ तुटणं, अश्यक्य आहे...

कारण आयुष्याच्या धाग्याला त्या मोत्यांनीच जपलं आहे !!!

....................................................amu♥♥♥

Friday, 13 April 2012