Author Topic: विडंबन कविता  (Read 1327 times)

Offline Uday Modak

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
विडंबन कविता
« on: March 26, 2014, 08:00:40 PM »
शीर्षक  :  रूसले  भाजप  सारे
 
पद  :  रूसली  सुषमा,  रूसला  लालहि,  रूसले  भाजप  सारे ।
         पक्षबनीं  कलि  की  हो  घुसला  टाकीत  जणु  फुत्कारे ।
         रूसले  भाजप  सारे ।। धृ ।।
     
         किती  काळ  असा  हा  धरुनि  दुरावा ।
         रुसून  बसले  पाईक  नाना ।
         कसा  सुटावा  पेच  कळेना ।
         समजावया  त्या  कुणी  धजेना ।। १ ।।

नाटक : भांडकुदळांची  शाळा
सूत्रधार :  वाचकाच्या  पसंतीचा  कोणीहि
गायक :  तालासुरात  गाणारा  कोणीहि
चाल : सुप्रसिद्ध  नाटक  "तुझं  माझं  जमेना"  मधील  "रूसली  राधा,  रूसला  माधव"

Marathi Kavita : मराठी कविता