Author Topic: का बदलतात ?  (Read 1142 times)

Offline Rahul 741

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
का बदलतात ?
« on: December 11, 2014, 07:56:59 PM »
लहान असताना खूप ऐकले
होते कि माणसं बदलतात ,
तेव्हा ते काही कळायचे
नाही,
पण आत्ता मात्र त्या
शब्दांचा अर्थ कळू लागलाय ,
नाती किती चिरकालीन असतात
हे अत्ता समजुन चुकलय,
आयुष्यात हे असंच घडत असतं,
हे ह्या नात्यांमधूनच शिकायला भेटलयं,
कधी कुणी तरी परकं
आपल्या मनात त्याचं
घर करून जातं ,
तर कधी कुणी आपल्या
खूप जवळचं आपल्याला
गरजेनूसार परकं करुन जातं
.
.
.
.
.
.
.
.
मग मनात एकच प्रश्न
येतो कि का येतात आयुष्यात
ही अशी माणसं ???
-अनामिक

Marathi Kavita : मराठी कविता