Author Topic: हे रान माळ .  (Read 423 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
हे रान माळ .
« on: May 23, 2015, 01:48:59 PM »
धावलं हे आभाळ,
पेटल हे रान माळ .
वादळाच्या साथीन हे जीणं माझं भंगल,
वाट काढून-काढुन
दिस ढगात गुम झाला,
पायी चालता - चालता
वाट बनली पायवाट माझी,
काट्या कपार्यातून अंग चोरल,
गवताच्या त्या दिसण्यान
मन माझ भरल,
पाहिल होत सपान भर दिवसा,
वार्याच्या झुळकीप्रमाण उडालं,
माझ्या आशेचा पसारा त्याला
साद घालतोय हा सोसाट्याचा वारा....

Marathi Kavita : मराठी कविता