Author Topic: रात्रीस खेळ चाले  (Read 3044 times)

Offline सागर कोकणे

  • Newbie
  • *
  • Posts: 41
  • Gender: Male
रात्रीस खेळ चाले
« on: January 27, 2011, 01:53:22 PM »
रात्रीस खेळ चाले या धुंद दारुड्यांचा
संपेल न कधीही हे खेळ बाटल्यांचा

ही दारू न स्वयंभू, सोडा तू ओत थोडा
उपवास सोडताना, बंधने सारी तोडा
पित्यास होई भारी, हा शाप श्रावणाचा

आभास बायकोचा, होतसे बाटलीत   
हे सत्य नाही सांगे, चकणा या ताटलीत
भितात बायकोला हा दोष, न पिण्याचा

या साजीऱ्या क्षणाला, का असशी घाबरून
सुटतील सारे प्रश्न, घे थोडी तू पिऊन
गवसेल सूर भलता, या झिंगल्या मनाचा

-काव्य सागर

Marathi Kavita : मराठी कविता