Author Topic: मद्याचा प्याला  (Read 1540 times)

Offline Sudhir Matey (Midastach)

  • Newbie
  • *
  • Posts: 19
  • Gender: Male
  • Attitude
मद्याचा प्याला
« on: May 01, 2012, 03:59:07 PM »
मद्याचा प्याला

हा मद्याचा प्याला
 उबडा का ठेवला
 अर्क शीशीतला,
 माणुस मीशीतला, ओठातच हसला
 
एक मद्याचा प्याला
 अर्काने भरला
 हलकेच झलकला
 अन माणुस मीशीतला, ओठातच हसला
 
घोट नरडिचे घेत,
 अर्क सोडिला पोटात
 लागला डोलायला
 अन माणुस मीशीतला, ओठातच हसला
 
कोम्बडी केली फस्त
 ढेकरही दिली मस्त
 समतोल सावरावयाला
 अन माणुस मीशीतला, ओठातच हसला
 
पाहुनी उबडा प्याला
 तो दु:खाने हसला
 का! चाखले जहालाला ?
 म्हणुन माणुस मीशीतला, ओठातच हसला
 
तो उबडा प्याला
 होता जहालाने भरला
 माणुस मीशीतला, क्षीण...क्षीण... हसला


मिडासटच | 8 April, 2012

Marathi Kavita : मराठी कविता