मराठी लेखन या विभागातले बदल

Started by MK ADMIN, December 10, 2009, 11:14:07 AM

Previous topic - Next topic

MK ADMIN

मराठी लेखन या विभागात महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु ल देशपांडे असा विभाग असावा अशी विनंती आमच्या कड़े आली होती. त्याची पूर्तता जहाली आहे.

१. मराठी लेखन > महाराष्ट्राचे लोकप्रिय लेखक असा स्वतंत्र विभाग सुरु केला आहे

२. यात साध्य व. पु. काळे & पु ल देशपांडे  यांचा स्वतंत्र विभाग आहे

३. भविष्यत् आपण यात अजुन कही लेखकांचा समावेश करू


Ref : http://marathikavita.co.in/index.php/topic,1939.0.html