कविता कशी लिहावी.

Started by कदम, February 23, 2017, 11:24:19 AM

Previous topic - Next topic

कदम

कविता कशी लिहावी
जाणून घेण्यासाठी
खालील व्हिडीओ
पहा डिस्रकीपशेन
मधील कविता वाचावी.
माझा एक छोटासा प्रयत्न.
आपल्याला कविता लिहिण्यास
शिकवण्याचा.
कविता कशी लिहावी मार्गदर्शन व्हिडीओ॥ kavita kashi lihavi ॥ writing tips ॥ डिसक्रीपशन वाचा॥ / काव्यट्युब-मराठी
https://www.youtube.com/watch?v=Pw3WjomGXj8