इतर कविता-(क्रमांक-56)-निरोप

Started by Atul Kaviraje, November 25, 2022, 09:38:00 PM

Previous topic - Next topic

Atul Kaviraje

                                       इतर कविता 
                                      (क्रमांक-56)
                                     -------------

मित्र/मैत्रिणींनो,

     "इतर  कविता"  अंतर्गत  मी  इतर  कवींच्या  कविता  आपणापुढे  सादर  करीत आहे .

                                         निरोप
                                        ------

तुला आठवतो सखे
तुला साठवतो सखे
तुझ्या डोळ्यात मी अश्रु
एक दाटतो गं सखे

तुझी माझी आठवण
त्या झाडाची गं खुण
लाजले गं डोळे
पाहुन पहीलं चुंबन

ठेच लागता पायाला
जीव कळवळे तुझा
धाप लागता तुला
प्राण अडकतो माझा

तुझी याद येते खुप
क्षण जुने आठवुन
माझ्या पापणीच्यासवे
निरोप धाडते गं मनं

--संकलक-सुजित बालवडकर
--------------------------

                  (साभार आणि सौजन्य-मराठीकविता.वर्डप्रेस.कॉम)
                 --------------------------------------------

-----संकलन
-----श्री.अतुल एस.परब(अतुल कवीराजे)
-----दिनांक-25.11.2022-शुक्रवार.