कृष्ण तुला कळला का ?

Started by Umesh Mahadeo Todakar, January 12, 2024, 02:18:45 PM

Previous topic - Next topic

Umesh Mahadeo Todakar

तुला कृष्ण कळला का ?

मला तर राधा कळली

प्रेमाच्या या धाग्यामधली

नाती निर्णायक ठरली

 

कृष्ण होता रूक्मीणीचा

राधा अनयाची होती

प्रेमाच्या या दिव्य जगात

गायली राधाकृष्णाची महती

 

निस्वार्थ प्रेमाच्या जगात

दाखला राधाकृष्णाच्या प्रेमाचा

दोन देह एकरूप होवून

दोघे शिकवती प्रेम जगाला

 

ले... उमेश तोडकर